Dotacje unijne

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło poinformować, iż nasza spółka, tj PROCLEAN TANK CLEANING GROUP A. Wójtowicz i wspólnicy podpisała w dniu 28 lutego 2017 r. umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 pt. PROCLEAN PARK&SERVICE - STACJA OBSŁUGI TRANSPORTU PRODUKTÓW PŁYNNYCH I SYPKICH W ŁAŃCUCHU DOSTAW INTERMODALNYCH ORAZ SPECJALISTYCZNYCH USŁUG MYCIA DLA BRANŻY SPOŻYWCZEJ, CHEMICZNEJ I LOTNICZEJ.

W ramach zawartej umowy firma zamierza wprowadzić na rynek nowy produkt, wybudować w Dębicy myjnię oraz kompleksowo ją wyposażyć co umożliwi wprowadzenie szeregu usług, m.in. mycie produktów lateksowych, mycie części podzespołów silnikowych lotniczych i inne. Ponadto dzięki realizacji projektu będziemy świadczyć usługę handlingu. Komplementacja zainstalowanej technologii wraz z obiektem czyni przedsięwzięcie innowacyjnym i maksymalnie ergonomicznym przy jednoczesnym znaczącym ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko. Każde ze stanowisk zostanie wyposażone w specjalistyczne urządzenia do mycia.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 maj 2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż firma PROCLEAN TANK CLEANING GROUP A. Wójtowicz i wspólnicy spółka jawna zrealizowała projekt pt. Zakup nowoczesnych urządzeń oraz systemu informatycznego przez PROCLEAN TANK CLEANING GROUP z Dębicy. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 1.1

Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego

Całkowita wartość projektu 1 279 200,00 PLN

Dofinansowanie z EFRR oraz Budżetu Państwa – 500 000,00 PLN


"Informuję iż ogłaszamy postępowanie przetargowe i zapraszamy do przystąpienia do Przetargu Nieograniczonego na dostawy o wartości powyżej 50 000 PLN

Postępowanie przeprowadzane będzie zgodnie wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dostawa dedykowanego, specjalistycznego oprogramowania do zarządzania budynkiem i technologią na zasadzie licencji.


Pliki do pobrania / Informacje

Formularze do wypełnienia

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu

5465c9450f62bd513dc276c4_stopka_1.jpg
5465c98fad5ef59373f50657_stopka_2.jpg
5465c9970f62bd513dc276c9_stopka_3.jpg

Dębica

Pn-pt 06:00 – 24:00
Sob 06:00 – 16:00

Nowa Sarzyna

Pn-pt 07:00 – 22:00
Sob 07:00 – 15:00

Jasło

Pn-pt 07:00 – 19:00
Sob nieczynne

Bydgoszcz

Pn-pt 06:00 – 22:00
Sob 06:00 – 14:00

ue